Kennis & Verdieping

Vitamine K2 in kaas

door

In de Nederlandse keuken is kaas één van de belangrijkste voedingsbronnen van Vitamine K2. Dat feitje is al meer dan genoeg reden om hier eens dieper naar te kijken.

Wat is Vitamine K2?

Vitamine K2 is een verzameling van verschillende op elkaar lijkende stoffen, die ‘menachinon’ worden genoemd. De belangrijkste zijn genummerd van 4 (MK4) t/m 10 (MK10), maar er zijn er wel 14. Vitamine K2-MK4 en -MK7 zijn hiervan het bekendste, omdat deze in de natuur het meeste voorkomen en de interessantste rol spelen. Van deze twee is de MK7 het meest stabiel: de halfwaardetijd in het lichaam is een stuk langer dan die van MK4. Als u een goede Vitamine K2-spiegel wilt opbouwen, is Vitamine K2-MK7 daarvoor dus het meest geschikt.

Hoeveel Vitamine K2 heb ik nodig?

De referentie-inname van Vitamine K is vastgesteld op 75 microgram per dag. Daarbij wordt wettelijk geen onderscheid gemaakt in Vitamine K1 en Vitamine K2. Dit is zo vastgesteld door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA).

Als het om de gezondheid van de botten gaat, zijn de meest interessante wetenschappelijke studies uitgevoerd met een dagelijkse hoeveelheid van 180 microgram Vitamine K2-MK7. Dat is de reden dat veel producten voor de botten deze hoeveelheid én deze vorm (de K2-MK7) aanhouden.

Hoeveel Vitamine K2 zit er in een plakje kaas?

In 2018 verscheen een studie [1] waarin diverse soorten Nederlandse kaas werden onderzocht op Vitamine K-hoeveelheden. De uitkomsten werden uitgedrukt in nanogram Vitamine K per gram kaas. Een nanogram is een duizendste microgram.

Zie de tabel voor de details van de resultaten. Wij vatten hier de belangrijkste uitkomsten samen.

Vitamine K1: De hoeveelheid Vitamine K1 in Nederlandse kaas varieerde in de studie van 4,9 nanogram per gram (halfvolle kwark) tot 46,8 nanogram per gram (Loverendale kaas van rauwe melk).

Vitamine K2: Voor Vitamine K2 varieerde het van 94 nanogram per gram (volle kwark) tot 789 nanogram per gram (Jersey kaas van rauwe melk).

Er is ook specifiek gekeken naar de verschillende MK-vormen in de kazen. Voor Vitamine K2-MK7 gold een variatie van 0,0 nanogram per gram (Edam) tot 38,4 nanogram per gram (Jersey kaas van rauwe melk).

Bron: [1]

Een flinke plak kaas (voorgesneden formaat) heeft een gewicht van 30 gram per plakje.

In de Jersey kaas (die in deze studie het hoogst eindigde) is dan 23670 nanogram ≈ 23,7 microgram Vitamine K2 aanwezig, waarvan 1152 nanogram ≈ 1,2 microgram Vitamine K2-MK7.

Biologische beschikbaarheid van Vitamine K2 in kaas

In een recentere Deense studie [2] hebben ze iets vergelijkbaars gedaan met de daar gangbare kaassoorten. Ook keken zij naar de biologische beschikbaarheid van de verschillende Vitamine K-vormen in kaas. Want als een bepaalde hoeveelheid in kaas aanwezig is, wil dat nog niet zeggen dat dit voor 100% goed voor het lichaam te gebruiken (bereikbaar en beschikbaar) is. In het geval van Vitamine K is dat zeker iets om rekening mee te houden, omdat deze vitamine zo lipofiel is (dat betekent: het hecht makkelijker aan vetten dan aan water).

Wat bleek? De Vitamine K2-MK7 was in veel gevallen helemaal niet biologisch beschikbaar. Alleen in één van de geteste kaassoorten was de MK7-variant goed beschikbaar, namelijk voor 58% (Danablu kaas die 8 maanden had gerijpt). Van de in die kaassoort aanwezige 32,0 nanogram per gram is dan nog ongeveer 18,5 nanogram per gram ≈ 0,02 microgram Vitamine K2-MK7 per gram kaas echt biologisch beschikbaar voor het lichaam.

Bron: [2]

Conclusie

Het is dus zeer de vraag of het eten van (veel) kaas echt zin heeft om de hoeveelheid Vitamine K2-MK7 in het lichaam op peil te krijgen, bijvoorbeeld voor een goede botgezondheid.
Het zou wat ons betreft dan ook heel interessant zijn als er precies zo’n onderzoek naar de biologische beschikbaarheid van Vitamine K-varianten in Nederlandse kaassoorten werd gedaan!

Gelukkig bevat kaas nog veel meer voedingsstoffen, zoals eiwitten, vetten en Calcium. Van Calcium is algemeen bekend dat dit ook belangrijk is voor het behoud van sterke botten.

Voor het op peil houden van uw Vitamine K2-MK7 adviseren we vooralsnog om supplementen hiervoor te gebruiken, dan weet u zeker dat u een goede hoeveelheid gebruikt die biologische beschikbaar is én daardoor relevant is voor uw botgezondheid. 

Meer weten?

De studies waren nog veel uitgebreider, er is bijvoorbeeld ook gekeken naar kazen uit andere Europese landen. Via onderstaande bronvermeldingen kunt u de studies opzoeken en zelf verder bekijken. Of stuur even een berichtje en vraag om de kaas-artikelen >>>

Bronnen

[1] Vermeer, C.; Raes, J.; van ’t Hoofd, C.; Knapen, M.H.J.; Xanthoulea, S. (2018) Menaquinone content of cheese. Nutrients 10;446.

[2] Jensen, M.B.; Daugintis, A.; Jakobsen, J. (2021) Content and bioaccessibility of Vitamin K (phylloquinone and menaquinones) in cheese. Foods 10;2938.

Bestel Synofit Calcium Plus met o.a. Vitamine K2-MK7 van MenaQ7®

​Synofit Calcium Plus bevat 180 microgram Vitamine K2-MK7 per 2 capsules.

Bekijk ook de andere ingrediënten in Synofit Calcium Plus, dé vloeibare bottenformule: Calcium uit de Rode algMagnesiumVitamine D3Zink en Mangaan.