Gepubliceerd op 27 March, 2019
imageimageimageimagesocial media links

Tamoxifen en curcumine: een interactie?

Knowledge Advice Image right side

“Onderzoekers Erasmus MC: pas op met kurkuma”

Deze – of een vergelijkbare – kop heeft u de afgelopen dagen wellicht ook gezien in het nieuws. Reden tot zorg als u een product met curcumine (al dan niet van Synofit) gebruikt? Daar gaan we in dit nieuwsartikel eens diep op in. Het is immers onze roeping om u van betrouwbare én duidelijke informatie te voorzien als het gaat over het veilig gebruiken van onze producten.

Het onderzoek samengevat

Curcumine (de actieve stof in kurkuma, Curcuma longa) is een populair voedingssupplement, dat voor allerlei gezondheidsaspecten gebruikt wordt. Dat het populair is, blijkt wel uit de verkiezing tot Supplement van het Jaar, een aantal weken geleden. De positieve werking van curcumine voor het hart, voor de huid, voor het zenuwstelsel, voor een gezonde vetopslag, voor de bloedcirculatie, voor de gewrichten en voor de lever is reeds in honderden wetenschappelijke studies aangetoond.1 Daarnaast is curcumine een krachtige antioxidant met een beschermende invloed op gezonde weefsels en cellen.1

Knowledge Advice Image right side

Omdat zoveel mensen een product met curcumine gebruiken, rijst de vraag al snel of het samen met medicatie gebruikt kan worden. En inderdaad is het niet in alle gevallen raadzaam om curcumine zomaar bij andere medicatie te gaan innemen.

In deze studie werd gekeken naar de combinatie van tamoxifen met curcumine:

Zestien patiënten met borstkanker deden mee aan de studie. Zij kregen tamoxifen als hormoontherapie tegen kwaadaardige cellen. Tamoxifen is een middel dat de groei van oestrogeengevoelige tumoren (een specifieke soort tumor in de borst) remt. Na inname van tamoxifen wordt deze stof in het lichaam omgezet tot endoxifen. Dat is de biologisch actieve stof die de werking heeft.

Procedure:

  • Eerst kregen de deelnemers 28 dagen tamoxifen in een constante dosering.

  • Daarna kregen ze nog een periode alleen tamoxifen.

  • Vervolgens kregen ze tamoxifen samen met driemaal daags 1200 mg curcumine.

  • Tenslotte kregen ze tamoxifen samen met driemaal daags 1200 mg curcumine én 10 mg zwarte peper (piperine).

De curcumine en piperine werden op vaste tijdstippen, verspreid over de dag, ingenomen.

Wat hebben ze toen ontdekt? 

De biologische beschikbaarheid (concentratie in het bloed) van tamoxifen was verlaagd wanneer dit samen met curcumine werd ingenomen (8,0%). Samen met zwarte peper was dit effect nog groter (12,8%). Ook de hoeveelheid van de actieve vorm, endoxifen, werd gemeten. Deze was ook verlaagd: zowel met curcumine (7,7%) als met curcumine + zwarte peper (12,4%).

Conclusie: curcumine verlaagt de opname van tamoxifen wanneer dit samen gebruikt wordt. Met zwarte peper (piperine) erbij is dit effect nog groter.

Het advies van de auteurs: als je tamoxifen gebruikt, stop dan met het gebruik van producten met curcumine, óf zorg dat het effect van de tamoxifen-behandeling tijdens het combineren strikt wordt gemonitord.

Interactie met tamoxifen?

In de media wordt hier op verschillende manieren over gecommuniceerd. Soms klinkt het alsof je dan maar beter helemaal geen curcumine meer kunt gebruiken. Dit is naar ons idee niet terecht. Het gaat in dit onderzoek puur om een interactie tussen curcumine (al dan niet met zwarte peper) en een specifieke hormoonbehandeling bij borstkanker.

Voor ons is dit wél reden om tamoxifen, waar het in deze studie om gaat, op te nemen bij de vermelding van medicamenten die niet zomaar met curcumine kunnen worden gecombineerd.

Dat geldt in het geval van de producten van Synofit voor: Curcumine Plus, Groenlipmossel Regular, Groenlipmossel Plus en Groenlipmossel Vloeibaar.

Bij de producten in onze webshop vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen. Deze zijn op dit punt reeds geactualiseerd.

Ons advies

Hoewel de interactie tussen curcumine en tamoxifen dus met zekerheid is aangetoond, willen we hierbij wel opmerken dat in het onderzoek gebruik gemaakt werd van een hoge dosering curcumine. Dat was namelijk: driemaal daags 1200 mg curcumine. Ter vergelijking: in Synofit Curcumine Plus zit per softgel 250 mg curcumine. Het is de vraag of de vermindering in biologische beschikbaarheid van tamoxifen daarbij wel aan de orde is. Toch kiezen we ervoor om, geheel in het belang van uw gezondheid, het advies van deze onderzoekers volmondig over te nemen:

Als u tamoxifen gebruikt, gebruik dan geen product met curcumine erbij, tenzij u hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen van uw gespecialiseerde behandelaar, die het effect van de behandeling kan monitoren.

Als u andere hormoon- of chemotherapieën krijgt, geldt dit ook. Het is het beste om, puur voor de zekerheid, niet zomaar curcumine erbij te gaan gebruiken. Wilt u dit toch heel graag? Overleg dit dan eerst met een specialist!

Een andere kanttekening bij de studie: in het onderzoek werd de curcumine tegelijk met de tamoxifen ingenomen. Algemeen adviseren wij juist om andere medicamenten bij voorkeur niet precies tegelijk met Synofit in te nemen, maar om er minimaal een kwartier, liever nog langer, tussen te houden.

Geen zwarte peper

Knowledge Advice Image right side

Tenslotte benadrukken we naar aanleiding van dit onderzoek graag nog eens waarom in onze producten geen zwarte peper / piperine wordt gebruikt. Het is in de farmacologie algemeen bekend dat zwarte peper de opneembaarheid van andere stoffen kan beïnvloeden. In het geval van curcumine wordt de opname door zwarte peper versterkt. Voor veel producenten is dit een reden om curcumine samen met zwarte peper in één product te verwerken.

Synofit kiest hier echter bewust niet voor. Precies om de reden die in dit artikel werd uitgelegd: zwarte peper kan ook andere medicatie beïnvloeden, en dat is niet altijd de bedoeling!

Daarnaast is zwarte peper een prikkelende stof voor slokdarm, maag en darmen, waardoor het bij langdurig gebruik soms tot problemen kan leiden. Lees ook een uitgebreid artikel over onze afwegingen rond het wel / niet toevoegen van zwarte peper aan onze producten.

Synofit gebruikt in haar producten daarom een andere vorm van curcumine: Bio-CM100®. Dit is een 100% natuurlijke curcumine, met een curcuminoïden-gehalte van meer dan 95%. Er wordt gebruik gemaakt van de olie uit de geelwortel om de biologische beschikbaarheid (onder meer de opname) van de curcumine te ondersteunen. Met resultaat: hierdoor is de curcumine ongeveer 6,37x beter biologisch beschikbaar dan wanneer curcumine met zwarte peper wordt gecombineerd. De olie uit de geelwortel heeft voor zover bekend géén invloed op andere medicatie. En het irriteert de (slok)darm en maag niet, ook niet na langdurig gebruik!

Ondersteun uw gezondheid met Bio-CM100®

Door de berichten in het nieuws zijn veel mensen ongerust geworden. Dat is dus in de meeste gevallen niet nodig. Als u geen geneesmiddelen met een interactie met curcumine gebruikt, kunt u gerust een product van Synofit met curcumine (blijven) gebruiken. Met de Bio-CM100® curcumine weet u zeker dat u een product van topkwaliteit gebruikt. Dit is een veel te mooi én gezond ingrediënt om te laten liggen!

De producten van Synofit bevatten dus gegarandeerd geen zwarte peper, wat het combineren met de meeste medicatie mogelijk maakt. Raadpleeg bij twijfel of blijvende ongerustheid altijd een specialist met de juiste kennis. Dit kan eventueel via het interactieformulier op onze site.

Bronnen

Alle informatie over het onderzoek naar tamoxifen met curcumine is ontleend aan de originele publicatie. Bron: Hussaarts, K.G.A.M. et al. (2019) Cancers 11;403.

Bio-CM100® is 6,37x beter opneembaar dan curcumine met zwarte peper. Bron: Antony, B. et al. (2008) Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 70;445-449.

1 Evaluatie gezondheidsclaim is lopende

Gepubliceerd op 27 March, 2019
imageimageimageimagesocial media links
Tags:
StudiesGewrichten
Verder lezen